Runekasteri

Hver eneste rune står for en symbol-kraft, en lyd og en sproglig kode. Runerækken i denne bog er en futhark med 24 runer:

Runerne kastes på en udvalgt flade. Kasteområdet skal defineres, fordi runer med særlige budskaber giver sig til kende ved at lande udenfor rammen!

En rune-konsultation består af tre kast:

1. Alle 24 runer kastes på en gang. De rygvendte runer sorteres fra, og de retvendte samles.

2. De opsamlede runer kastes, de rygvendte sorteres fra, og de retvendte samles.

3. De tilbageværende runer kastes, de rygvendte sorteres fra, og hvis der stadig ligger retvendte runer, oversættes de ved at bruge oversigten over de 24 runer fordelt på 6 kraftfelter.

God vind!

I. Skaberkræfter:

Fæhu : Kvæg/Materialisme/Velstand,
Urur : Jættekraft/Kaos/Ustyrlighed,
Thurs : Thorkraft/Magt/Styrke,
Ansur : Gudekraft/Skaberevne/Orden.

II. Bevægelseskræfter:

Raid : Rejse/Omvæltning/Kursændring,
Kaun : Ild/Inspiration/Oplysning,
Gyfu : Gave/Indsigt/Åbenbaring,
Wyn : Medvind/Optimisme/Harmoni.

III: Ventekræfter:

Hagal : Hagl/Forhindring/Modgang,
Naud : Nød/Mangel/Nøjsomhed,
Isar : Is/Lammelse/Stilstand,
Jara : Årstider/Rytme/Mønstre.

IV: Naturkræfter:

Ihwar : Taks/Livstræet/Planteriget,
Peord : Sten/Klippefasthed/Mineralriget,
Algir : Elg/Instinkter/Dyreriget,
Sol : Livskraft/Vækst/Nyskabelse.

V: Menneskekræfter:

Tyr : Udholdenhed/Mod/Offervilje,
Bjarkan : Kvindekraft/Omsorg/Yin,
Ior : Hest/Samarbejde/Magi,
Mannar : Mandekraft/Forsørgelse/Yang.

VI: Sammenhængskræfter:

Lagur : Vand/Følelser/Strømme,
Ing : Frugtbarhed/Helhed/Bæredygtighed,
Odal : Forfædre//Fortid/Tradition,
Dagr : Dagning/Begyndelse/Håb.